Zaloguj się

REVO

REVO powstało w 2015 roku w ramach współpracy pomiędzy Raiffeisen Polbank i EVO Payments. Dzięki temu porozumieniu użytkownicy usług terminalowych mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na globalnym rynku płatności.

Korzystamy z kompleksowej wiedzy EVO Payments International, oferując szeroki zakres usług, umożliwiający opracowanie rozwiązań, które są dostosowane do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta i każdego modelu biznesowego.

Get. Grow. Keep.
Buduj. Rozwijaj. Utrzymaj.

Kultura organizacyjna EVO jest tym, co wspólnie cenimy, to sposób,
w jaki działamy, to powszechnie podzielane przekonania i oczekiwania, które definiują naszą firmę. Przejawia się ona w tym, jak współdziałamy ze sobą, w staranności, z jaką wykonujemy powierzone zadania oraz w sposobie traktowania klientów i partnerów.

Rozwój kultury nie byłby możliwy bez pełnych szacunku relacji, które Budujemy, Rozwijamy i Utrzymujemy z każdym członkiem społeczności, której służymy.

Nasz Cel

Łączy nas jeden wspólny cel: przewyższyć oczekiwania naszych klientów, współpracowników i akcjonariuszy i być najlepszym globalnym agentem rozliczeniowym.

Nasze Wartości

Filozofia EVO opiera się na ważnych zasadach i wytycznych biznesowych ukierunkowanych na to, aby traktować pracowników, partnerów, klientów z godnością i szacunkiem. Aby odzwierciedlić, czym dzisiaj jest EVO i dokąd kierujemy się jako jeden globalny zespół, przyjęliśmy następujące wartości kultury organizacyjnej:

Uczciwość
Postępujemy właściwie i z szacunkiem

Usługi
Spełniamy potrzeby naszych klientów, współpracowników oraz społeczności

Współpraca
Współpracujemy, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania

Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za naszą pracę

Różnorodność
Umacniamy siłę różnorodności