Zaloguj się

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd EVO Payments International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) zawiadamiają, iż wymienione spółki zamierzają się połączyć.

Wykonując wymogi przewidziane w art. 500 § 2k.s.h. udostepniamy poniżej dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez spółki Plan połączenia: