Zaloguj się

Polityka Prywatności 

 

Preambuła

W REVO traktujemy bardzo poważnie ochronę danych osobowych, a tym samym Państwa prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób REVO chroni Państwa dane oraz co to dla Państwa oznacza podczas korzystania z naszych spersonalizowanych usług. W celu zagwarantowania jak największej ochrony Państwa prywatności przestrzegamy postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) oraz odpowiednich przepisów prawnych państw członkowskich.

 1. Nazwa i adres administratora

Organem odpowiedzialnym oraz dostawcą usług jest EVO Payments International Sp. z o.o. (dalej zwanym „REVO” lub „EVO Payments International Sp. z o.o.”). Można skontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: GDPR@revopayments.pl lub w formie pisemnej na adres: EVO Payments International Sp, z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102, Warszawa, Polska.

 1. Nazwa i adres inspektora danych osobowych

Naszym inspektorem ochrony danych jest Michael Shea. Mogą Państwo również w każdej chwili skierować pytania dotyczące ochrony danych do naszego inspektora ochrony danych.

 1. Zakres zastosowania

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej EVO Payments International Sp. z o.o., dostępnej pod adresem www.revopayments.pl oraz różnych subdomen (dalej zwanych „naszą stroną”).

 1. Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one takie informacje, jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, datę urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowania użytkownika. Informacje, w przypadku których nie jest możliwa identyfikacja osób (lub jest możliwa przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie), np. informacje anonimowe, nie stanowią danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych (np. zbieranie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przesyłanie) wymaga w każdym momencie podstawy prawnej lub Państwa zgody. Przetworzone dane osobowe podlegają usunięciu w momencie, w którym zostanie osiągnięty cel ich przetwarzania oraz jeśli w stosunku do takich danych nie ma prawnie ustanowionego obowiązku ich przechowywania.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczenia określonych ofert, poinformujemy Państwa o konkretnych procesach, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej takiego przetwarzania oraz zastosowanym okresie przechowywania danych.

 1. Wykorzystywanie dostawców usług do przetwarzania danych osobowych/przetwarzania danych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dane i informacje przekazane w kontekście stosunku umownego podlegają przetwarzaniu w ramach grupy „EVO Payments International” wraz z powiązanymi korporacjami w celu zarządzania akceptantami. Biorąc to pod uwagę, przepisy umowne lub inne zatwierdzone instrumenty zapewniają wystarczające gwarancje w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Usługodawcy w krajach takich jak Stany Zjednoczone lub innych krajach spoza Unii Europejskiej podlegają przepisom o ochronie danych, które zasadniczo nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu do przetwarzania danych w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, takiego jak Unia Europejska, zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami umownymi lub innymi zatwierdzonymi aktami prawnymi.

 1. Różne operacje przetwarzania

6.1 Dostarczenie i korzystanie ze strony internetowej

6.1.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

W momencie, kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową i korzystają z niej, gromadzimy dane osobowe przesyłanie automatycznie na nasz serwer przez Państwa  przeglądarkę. Informacje takie są przechowywane tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika. Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, gromadzimy dane, które są technicznie konieczne dla uzyskania dostępu do naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP danego komputera,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • użytkowana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera i nazwa dostawcy dostępu

6.1.2 Okres przechowywania

W momencie, w którym dane przestaną być potrzebne celem udostępnienia strony internetowej, podlegają one usunięciu. Gromadzenie danych dla potrzeb udostępniania strony internetowej oraz przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu w tym zakresie. Dalsze przechowywanie jest możliwe w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

6.1.3 Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR stanowi podstawę prawną dla wspomnianego przetwarzania danych. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania strony internetowej, a zatem służy uzasadnionemu interesowi naszej firmy.

6.2 Formularz kontaktowy

6.2.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skontaktować się z nami za pośrednictwem Internetu, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Mogą Państwo także podać nazwę swojej firmy, numer telefonu oraz wysłać nam wiadomość opisującą kwestię, z którą Państwo się do nas zwracają.

Decyzja o tym, czy przekazują nam Państwo swoje dane należy do Państwa. Jednakże, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę o kontakt, nie mając takich danych.

6.2.2 Okres przechowywania

Okres przechowywania wyżej wymienionych danych zależy od okoliczności, w których nawiązali Państwo kontakt z nami. Jednakże usuniemy Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego natychmiast po przetworzeniu Państwa zgłoszenia i ostatecznym wyjaśnieniu odpowiednich faktów. Dalsze przechowywanie jest możliwe w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

6.2.3 Podstawa prawna

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami, przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest konieczne, a zatem zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR.

W przypadku, jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego do celów innych niż podjęcie kroków dla zawarcia umowy, gromadzenie danych jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR, ponieważ obydwie strony wyrażają podobne zainteresowanie nawiązaniem kontaktu i komunikacji, jak również uzasadnionym interesem EVO Payments International Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania wyżej wymienionych danych celem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

6.3 Czat

6.3.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

W przypadku, jeśli wyrażą Państwo chęć udziału w czacie online, gromadzimy następujące dane:

 • Adres IP danego komputera
 • Imię i nazwisko (jeżeli zostało przez Państwa podane)
 • Adres e-mail (jeżeli został przez Państwa podany)

Decyzja o przekazaniu nam danych należy do Państwa. Jednakże nie posiadając takich informacji nie możemy spełnić Państwa prośby o kontakt.

6.3.2 Okres przechowywania

Dane zgromadzone na potrzeby czatu online podlegają usunięciu po uzyskaniu ostatecznej odpowiedzi na zapytanie. Dalsze przechowywanie jest możliwe w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

6.3.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne do korzystania z naszej funkcji czatu. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego w celu podjęcia kroków dla zawarcia umowy z EVO Payments International Sp. z o.o. przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest konieczne, a zatem zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego do celów innych niż podjęcie kroków niezbędnych dla zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR, ponieważ obydwie strony wyrażają podobne zainteresowanie nawiązaniem kontaktu i komunikacji. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych celem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest również uzasadnionym interesem EVO Payments International Sp. z o.o.

6.4. Portal klienta

6.4.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji poprzez podanie swoich danych osobowych. Przetworzone dane pozwalają nam na utworzenie spersonalizowanego konta użytkownika, dzięki któremu udostępniamy określone treści i usługi. Odwiedzając naszą stronę w przyszłości, będą Państwo mogli zalogować się wygodnie za pomocą swojej nazwy użytkownika i wybranego hasła. Przetwarzamy Państwa adres e-mail, aby móc wysłać Państwu nowe dane dostępu na wypadek, gdyby zostały utracone.

Poniższy przegląd w szczegółowy sposób wskazuje, które z danych osobowych (upoważnieni przedstawiciele 1 i 2, osoby kontaktowe 1 i 2) przetwarzamy podczas rejestracji:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer telefonu komórkowego (opcjonalnie)
 • Faks (opcjonalnie)
 • Adres e-mail
 • Firma
 • Pełnomocnik lub osoba kontaktowa …

6.4.2 Okres przechowywania

W momencie, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmodyfikowana, dane przetwarzane podczas procesu rejestracji podlegają usunięciu. Dalsze przechowywanie jest możliwe w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

6.4.3 Podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR, przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych służy do podjęcia kroków niezbędnych dla zawarciem umowy z EVO Payments International Sp. z o.o.

6.5 Przetwarzanie danych kandydatów

6.5.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

Jeśli wyrażą Państwo chęć rekrutacji online, będą nam potrzebne pewne dane osobowe w zakresie przetwarzania Państwa podania o pracę. W związku z tym gromadzimy oraz przetwarzamy w ramach rekrutacji online następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Informacja w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o nas
 • Przesłanie załączników do listu motywacyjnego, życiorysu, certyfikatów lub innych plików

6.5.2 Okres przechowywania

Dane zgromadzone do celów rekrutacji będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procedury składania podania.

6.5.3 Podstawa prawna

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się w sposób regularny wyłącznie za zgodą użytkownika. Pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. PKBR stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez podawania przyczyn poprzez przesłanie e-maila na adres GDPR@revopayments.pl  lub pocztą na adres EVO Payments International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

 1. Użycie plików cookie

7.1 Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki wysyłane do przeglądarki na Państwa urządzeniu podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz tam przechowywane. Nie możemy oferować niektórych funkcji naszej strony internetowej bez użycia technicznie niezbędnych plików cookie. Z kolei dzięki innym plikom cookie możemy wykonywać różne analizy. Na przykład pliki cookie są w stanie rozpoznać przeglądarkę, z której korzystają Państwo podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej oraz przekazywać nam różne informacje. Za pomocą plików cookie możemy sprawić, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza, na przykład dzięki śledzeniu korzystania z naszej strony internetowej i określaniu preferowanych ustawień (np. ustawienia kraju i języka). Osoby trzecie, które przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, gromadzą te informacje bezpośrednio poprzez Państwa przeglądarkę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Nie mogą uruchamiać programów ani nie zawierają wirusów.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy wiele rodzajów plików cookie, których różne typy i funkcje objaśniamy szczegółowo poniżej.

Na naszej stronie stosujemy przejściowe pliki cookie, które podlegają automatycznemu usunięciu po zamknięciu przeglądarki. Ten typ pliku cookie pozwala nam na zbieranie identyfikatora sesji. To z kolei umożliwia przypisanie różnych żądań przeglądarki do wspólnej sesji, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie podczas kolejnych odwiedzin na stronie.

Ponadto, na naszej stronie internetowej korzystamy z trwałych plików cookie . “Trwałe” pliki cookie to pliki,  które są przechowywane w przeglądarce przez dłuższy czas i przesyłane do nas. Odpowiedni czas przechowywania zależy od pliku cookie. Mogą Państwo dokonać niezależnego usunięcia trwałych plików cookie

w ustawieniach przeglądarki.

Te pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie z witryny i poprawiać jej wydajność i funkcjonalność. Na przykład gromadzone są informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, które strony są najczęściej odwiedzane lub czy na niektórych stronach wyświetlane są komunikaty o błędach.

Plików cookie używamy również do celów marketingowych i mediów społecznościowych. Pliki cookie w reklamie (dostawcy zewnętrzni) pozwalają nam wyświetlać różne oferty dopasowane do Państwa zainteresowań. Za pomocą plików cookie można rejestrować działania internetowe użytkowników przez dłuższy czas. Pliki cookie można zauważyć różnych urządzeniach, z których Państwo korzystają.

Niżej podajemy dane dostawców zewnętrznych, którzy otrzymują dane osobowe za pośrednictwem plików cookie zintegrowanych na naszej stronie internetowej:

 • Zellwerk GmbH,
 • Hotjar Ltd.

Ponadto niektóre pliki cookie pozwalają nam łączyć się z Państwa sieciami społecznościowymi oraz udostępniać treści z naszej strony internetowej w Państwa sieciach.

7.2 Podstawa prawna

Z uwagi na opisane cele (patrz 7.1), podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO/GDPR. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie w związku z powiadomieniem („baner Cookie”) zawartym na naszej stronie internetowej, zgodność z prawem jest dodatkowo regulowana przez art. 6 ust. 1 lit. RODO/GDPR.

7.2.1 Okres przechowywania

W momencie, w którym dane przesłane do nas za pomocą plików cookie przestaną być potrzebne do celów opisanych powyżej (patrz 7.1), podlegają one usunięciu. Dalsze przechowywanie jest możliwe w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

7.2.2 Konfiguracja ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała wyłącznie niektóre pliki cookie lub nie zawierała żadnych plików cookie. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może zostać uniemożliwione przy wyłączonych plikach cookie w ustawieniach przeglądarki na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo także usunąć pliki cookie już zapisane w przeglądarce, korzystając z ustawień przeglądarki. Ponadto istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby informowała użytkownika przed zapisaniem plików cookie. Przeglądarki mogą różnić się poszczególnymi funkcjami, dlatego prosimy o skorzystanie z odpowiedniego menu pomocy przeglądarki dla opcji konfiguracji.

Jeśli chcą Państwo uzyskać wyczerpujący przegląd dostępu osób trzecich do przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie specjalnie opracowanych wtyczek.

 1. Korzystanie z Google Analytics na stronie internetowej

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w Państwa komputerze, aby pomóc Państwu w analizie sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Nasza strona automatycznie anonimizuje Państwa adres IP; Państwa adres IP Google na obszarze Unii Europejskiej lub w państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym podlega skróceniu przed jego zapisaniem. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Google używa danych w imieniu operatora tej strony w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dla operatora dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie podlega łączeniu z innymi danymi z Google.

Mogą Państwo odmówić wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że uniemożliwia to pełne korzystanie z naszej trony internetowej. Mogą Państwo także uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

W celach statystycznych korzystamy także z Google Analytics do oceny danych z plików cookie podwójnego kliknięcia i AdWords. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, usługę można wyłączyć za pomocą Menedżera Reklam pod adresem www.google.com/settings/ads.

 1. Remarketing Google

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingowej Google Inc. („Google”). Funkcję tą wykorzystuje się zwykle do wyświetlania użytkownikom strony internetowej spersonalizowanych reklam, należących do sieci reklamowej Google. Aby to umożliwić, pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze. Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, a następnie stronę internetową należącą do sieci reklamowej Google, mogą Państwo otrzymywać reklamy EVO Payments International Sp.z o.o.

Google, według własnych oświadczeń, nie gromadzi żadnych danych osobowych w tym procesie. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingowej Google, można ją wyłączyć poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień na stronie www.google.com/settings/ads.

Mogą Państwo także wyłączyć używanie plików cookie dla potrzeb wyświetlania spersonalizowanej reklamy w ramach Inicjatywy Sieci Reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji o remarketingu Google i polityce prywatności Google można znaleźć na stronie: www.google.com/privacy/ads/.

 1. Google Ad Words

Administrator danych korzysta z usługi Google AdWords na stronie internetowej. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa umożliwiająca reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w Google Advertising Network. Google AdWords pozwala reklamodawcy na zdefiniowanie wcześniej określonych słów kluczowych, które są używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, aby wyszukać słowo kluczowe. Reklamy w Google Advertising Network są wyświetlane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu oraz przy uwzględnieniu wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google, jak wyświetlanie reklam zewnętrznych na naszej stronie.

Jeśli osoba zainteresowana wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google przechowuje tak zwany plik cookie konwersji w systemie informatycznym takiej osoby. Więcej informacji na tematów plików cookie znajdą Państwo powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach oraz nie jest wykorzystywany do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy określone podstrony, takie jak koszyk systemu sklepu internetowego, zostały udostępnione na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia nam oraz Google śledzenie, czy osoba, która uzyskała dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychód, tj. dokonała lub anulowała zakup produktów.

Google wykorzystuje dane i informacje zgromadzone przy użyciu pliku cookie konwersji do generowania statystyk użytkowników na naszej stronie internetowej. Korzystamy z takich statystyk w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali nam przekazani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Google nie przekazuje naszej firmie ani innym reklamodawcom Google AdWords informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację danej osoby.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych za każdym razem, gdy osoba taka odwiedza naszą witrynę. Google przechowuje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać osobom trzecim dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem procesu technicznego.

Jak opisano powyżej, osoba zainteresowana może w dowolnym momencie zablokować ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować ustawienie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym tej osoby. Ponadto można usunąć plik cookie już ustawiony przez Google AdWords w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, osoby zainteresowane mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec spersonalizowanej reklamy Google. W tym celu należy wejść na stronę www.google.de/settings/ads dla każdej przeglądarki, z której Państwo korzystają oraz zmienić odpowiednie ustawienia.

Dalsze informacje i aktualną politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

RODO/GDPR zapewnia Państwu następujące prawa jako osobom, których dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

11.1 Prawo dostępu

Zgodnie z art. 15 RODO/GDPR mogą Państwo zwrócić się o informacje odnośnie do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności mogą Państwo zwrócić się o informacje dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, przewidywanego okresu, w którym dane osobowe będą przechowywane, istnienia prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkich dostępnych informacji dotyczących ich źródła, istnienia zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania, jak również, w stosownych przypadkach, znaczących informacji w odniesieniu do takich danych.

11.2 Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 RODO/GDPR mają Państwo prawo do zwrócenia się o usunięcie bez zbędnej zwłoki niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa oraz przechowywanych przez nas.

11.3 Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 RODO/GDPR przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych przechowywanych u nas, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania swobody wypowiedzi i informacji, celem przestrzegania obowiązku prawnego, spełnienia zadań wykonywanych w interesie publicznym lub celem ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

11.4 Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 18 RODO/GDPR,  przysługuje Państwu prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, jednakże są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Prawo wynikające z art. 18 RODO przysługuje Państwu także w sytuacji, jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO/GDPR.

11.5 Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO/GDPR, przysługuje Państwu prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi.

11.6 Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7  ust. 3 RODO/GDPR przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie wolno nam kontynuować w przyszłości przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

11.7 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO/GDPR, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zwykle mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 1. Hiperlinki

Nasza strona zawiera tak zwane hiperlinki do stron internetowych innych dostawców. Jeśli te hiperłącza zostaną aktywowane, nastąpi przekierowanie z naszej witryny bezpośrednio do strony internetowej innego dostawcy. Można to rozpoznać, między innymi, poprzez zmianę adresu URL. Nie ponosimy odpowiedzialności za poufne przetwarzanie Państwa danych na stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy firmy te przestrzegają przepisów o ochronie danych. Prosimy zwracać uwagę na informacje odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez te firmy bezpośrednio na ich stronach internetowych.

 1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych

Zobowiązujemy się chronić Państwa prywatność oraz traktować Państwa dane osobowe w sposób poufny. Celem uniknięcia manipulacji, utraty lub niewłaściwego wykorzystania Państwa danych przechowywanych u nas, podejmujemy rozległe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które podlegają regularnym kontrolom oraz są dostosowywane do postępu technicznego. Należy do nich wykorzystanie ustalonych metod szyfrowania (SSL lub TLS). Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż ze względu na strukturę Internetu jest możliwe, że nie wszystkie osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności, przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych i wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa. W szczególności, niezaszyfrowane dane – np. jeśli zostały przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Na to nie mamy żadnego technicznego wpływu. Do obowiązków użytkownika należy zapewnienie ochrony dostarczonych przez niego danych przed niewłaściwym wykorzystaniem poprzez szyfrowanie lub w jakikolwiek inny sposób.