Spolka nalezaca do EVO Payments International

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

22 382 38 55*

email

* pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-17:00

Płatność w walucie karty - DCC

DCC (Dynamic Currency Conversion) daje osobom, posługującym się w Polsce kartami wydanymi z inną walutą rozliczeniową niż PLN, możliwość dokonania płatności za towary lub usługi bezpośrednio w walucie karty. Funkcjonalność ta zapewnia posiadaczowi zagranicznej karty płatniczej  informację już w momencie dokonywania płatności o kwocie, jaką dokładnie zapłaci za transakcję dokonaną w punkcie handlowo-usługowym oraz zna kurs wymiany waluty.

Korzyści

• Wzrost zadowolenia klientów
• Źródło dodatkowych przychodów dla Akceptanta
• Aktualizowany codziennie, najlepszy kurs przewalutowania
• Niższe koszty związane z obsługą transakcji
• Nie wymaga dodatkowych inwestycji
• Jedno zestawienie transakcji dla wszystkich płatności