Spolka nalezaca do EVO Payments International

Wypełniając zobowiązanie wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia w sprawie opłat Interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych, udostępniamy Państwu informacje dotyczące poszczególnych transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę płatniczą (art. 12).

W myśl Art. 12 informacje te mają obejmować:

  • Kod transakcji umożliwiający odbiorcy zidentyfikowanie danej transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę;
  • Kwotę transakcji płatniczej w walucie, w której uznawany jest rachunek płatniczy odbiorcy;
  • Kwotę wszelkich opłat należnych z tytułu transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę, ze wskazaniem odrębnie opłaty akceptanta i kwoty opłaty Interchange. 

Informacje o których mowa powyżej będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu się do portalu, dostępnego po kliknięciu na przycisk:

PORTAL INFORMACJI DLA AKCEPTANTA